pchd

شیر پروانه‌ای فلنجدار چدنی با عملگر دستی

شیرهاي پروانه اي دسته اي از شیرهاي گردان (Rotary) هستند که در آنها یک عضو مسدود کننده به شکل دیسک حول محور به اندازه ۹۰ درجه می چرخد تا مسیر عبور سیال باز یا بسته شود.
pchd

آشنایی

 

آشنایی 

تعریف :

شیرهاي پروانه اي دسته اي از شیرهاي گردان (Rotary) هستند که در آنها یک عضو مسدود کننده به شکل دیسک حول محور به اندازه ۹۰ درجه می چرخد تا مسیر عبور سیال باز یا بسته شود.

کاربرد :
شیرهاي پروانه اي براي جریان هایی که فشار آنها کم باشد به علت حداقل بودن افت فشار بسیار متداول است .
علاوه بر مزایاي فنی فوق ، قیمت مناسب آنها ، کم حجم بودن و ساختمان ساده آنها ، استفاده از این شیر را مقبول تر کرده است .
نحوه عملکرد :
باز و بسته شدن شیر توسط فرمان که در بالاي گیربکس نصب شده است ، انجام می شود . ( درصورت لزوم می توان از محرك
هاي الکتریکی استفاده کرد .) میزان باز و بسته شدن شیرها به وسیله فلشی که روي باکس نصب شده مشخص می گردد .

مشخصات


خصوصیات و مزایاي فنی :

یاتاقان بندي بدنه و دیسک به صورت خارج از مرکز دوبل (Double Eccentricity)

اتصال بهتر شفت و دیسک

کاهش اعمال فشار جهت جایگزینی در هنگام بستن

پایین آوردن گشتاورهاي لازم جهت بستن شیر

– بسته شدن شیر با چرخاندن فلکه دستی در جهت عقربه هاي ساعت

– آببندي حول محورها براي جلوگیري از سفت شدن آنها در طول زمان به علت رسوب

– لاستیک اببندي یکپارچه و قابل تنظیم و تعویض

– آببندي مناسب از دو طرف دیسک

– قابلیت نصب در تمامی زوایا

– قابلیت نصب محرك الکتریکی به روي شیر

– ساختمان ساده و در حین حال قابل اطمینان

– آببندي کامل گیربکس

– پیچ و مهره هاي در تماس با آب از جنس استنلس استیل

– رنگ پودري کوره اي با مکانیزم پاشش الکترو استاتیک

– سیت آببندي استنلس استیل در برابر زنگ زدگی و خوردگی

pchd2

 


دستورالعمل نصب و راه اندازی

دستورالعمل نصب ، راه اندازي ، سرویس و نگهداري شیرهاي فشارشکن

 1. شیرها قبل از نصب حتی الامکان در بسته بندي کارخانه نگهداري شوند .
 2. شیرها در محل خشک ، دور از تابش آفتاب و عاري از گرد و غبار نگهداري شوند .
 3. از تمیز بودن فلنج ها و نشیمنگاه ها و بدنه شیر اطمینان حاصل نمایید .
 4.  براي حمل و نقل و به منظور جلوگیري از وارد شدن صدمه به شیر و پوشش آن از طناب هاي پلی استر ، کنف و یا تسمه هاي نخی استفاده شود و هنگام بلند نمودن شیر به دور بدنه قرار گیرند .
 5.  براي نگهداري شیر در انبار ، شیر را به میزان ۱۰ درجه باز کنید ( از حالت آب بندي خارج کنید ) و حتماً در محلی که دور از تابش نور آفتاب است نگهداري کنید .
 6.  از دفن کردن شیرها در زیر خاك خودداري کنید .
 7.  در محل نصب از برخورد شیر با سایر متعلقات لوله و دیواره هاي مجاور جلوگیري نموده و در صورت صدمه دیدن پوشش رنگ سطوح داخلی و خارجی شیر ، نسبت به لکه گیري آن اقدام نمایید .
 8.  چنانچه شیرها درون حوضچه نصب می شوند دقت شود تا از نفوذ آب به درون حوضچه جلوگیري شود و اگر شیر در فضاي باز نصب می شود حتماً سعی شود از سایبان استفاده شود .
 9.  در موقع نصب به جهت آببندي که با فلش روي بدنه شیر مشخص است توجه فرمایید ، بدین معنی که در ایستگاههاي پمپاژ نوك فلش به طرف پمپها باشد ولی در حالتی که خطوط انتقالی ثقلی هستند نوك فلش به طرف انتهاي مسیر باشد .
 10.  از تمیز بودن داخل شیر و لوله هایی که قرار است به شیر متصل گردد اطمینان حاصل نمایید
 11.  در موقع بستن شیر در خط فاصل ما بین دیسک و رینک آب بندي ، عاري از شی بیرونی باشد .
 12.  استفاده از اتصالات قابل پیاده کردنی نصب و جدا کردن شیرها در خطوط لوله را آسان می کند .
 13.  از هم محور بودن فلنج هاي لوله که شیر بین آنها نصب می گردد اطمینان حاصل نمایید .
 14.  شیر به گونه اي بین دو قسمت خط متصل گردد که هیچ گونه تنشی از خطوط لوله به شیر وارد نگردد از این رو وزن لوله قبل و بعد از شیر نباید به آن وارد شود . در این راستا از تکیه گاه ( زیر سري ) براي گرفتن وزن لوله استفاده شود .
 15.  جهت جلوگیري از اعمل نیروي فلنج ، پیچ ها به اندازه کافی و به صورت ضربدري محکم شود
 16.  شیرها بعد از نصب در شبکه به آهستگی باز و بسته شوند .
 17.  این شیرها به گونه اي طراحی و ساخته شده اند که با نیروي یک نفر باز و بسته می شوند در غیر این صورت از وارد آوردن نیروي اضافی به فرمان شیر ، خودداري کنید .
 18.  در هنگام تست کردن شبکه ، شیرهاي قطع و وصل باید باز باشند و براي آب بندي باید از فلنج درپوش استفاده کرد .
 19.  پیچ هاي تنظیم روي گیربکس شیر را از حالت تنظیم کارخانه خارج ننمایید .
 20.  براي تعمیر شیر حتماً از قطعات اصلی استفاده شود .
 21.  درجه حرارت مجاز آب روي پلاك شیر نوشته شده است .
 22.  استفاده از شیرهاي استاندارد در آب هاي اسیدي و با املاح زیاد توصیه نمی شود .
 23.  شیر در جهت عقربه هاي ساعت بسته و در خلاف آن باز می شود .
 24.  میزان باز و بسته شدن شیر بوسیله فلشی که روي باکس نصب شده مشخص می گردد چنانچه فلش در حالت افقی باشد شیر در حالت کاملاً باز و چنانچه فلش در حالت عمودي باشد شیر کاملاً بسته است

کاتالوگ آنلاین


catalog

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *