شیر یکطرفه

یکطرفه ترمزدار1-1
یکطرفه ترمزدار1-1

شیر یکطرفه ترمزدار

جزییات
Untitled-2
Untitled-2

شیر یکطرفه اهرم وزنه‌ای

جزییات
%db%8c%da%a9%d8%b7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%a7%d9%be%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c
%db%8c%da%a9%d8%b7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%a7%d9%be%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c

شیر یکطرفه سوپاپی فولادی بدون ضربه

جزییات