شیر فشارشکن چدنی پیلوت دار

شیرهاي فشارشکن چدنی شرکت کاریز صنعت تهران از سایز ۶۰۰
تولید می گردند. شیرهاي فشارشکن یکی از متداول ترین و پرکاربردترین شیرهاي کنترل اتوماتیک می باشند.
pic-jeld

آشنایی

آشنایی با شیرهاي فشارشکن

PN10-16-25- و در فشارکاري ۴۰ DN50- شیرهاي فشارشکن چدنی شرکت کاریز صنعت تهران از سایز ۶۰۰
تولید می گردند. شیرهاي فشارشکن یکی از متداول ترین و پرکاربردترین شیرهاي کنترل اتوماتیک می باشند. این
شیرها به کمک پیلوت که خود یک شیر فشارشکن در مقیاس کوچکتر می باشد، فشار ورودي را به میزان تعیین
شده کاهش می دهد و به خروجی می دهد.
لازم به ذکر است، با توجه به مدار هیدرولیک و پیلوت شیر فشارشکن، در صورت وجود نوسان در فشار بالا دست،
این نوسان تا حدودي کاهش داده می شود و جریان خروجی نسبتاً ثابت و بدون نوسان فشار وارد خط لوله می شود.
علاوه بر این پیلوت این شیرها، به صورتی می باشد که در صورت کاهش مصرف در پایین دست و متعاقب آن،
افزایش فشار در پایین دست، موجب بسته شدن شیر و قطع جریان می شود تا با جلوگیري از بالارفتن فشار
استاتیک در درون خط لوله، از بروز نشتی زیاد در اتصالات و ترکیدگی جلوگیري نماید.
این شیرها در مقایسه با تانک هاي فشارشکن حجم بسیار کمی دارند و فضاي کمی اشغال می کنند و مقرون به
صرفه تر و مناسب تر می باشند و از هزینه هاي بالاي ساخت و تعمیر و نگهداري تانک فشارشکن نیز جلوگیري می
کند و این در حالی است که کارآیی مشابه با آن دارد.

مشخصات


– حرکت روان و بدون لقی در طول کورس
– ضریب کنترل بسیار بالا
– تحمل فشارهاي بالا و مقاومت زیاد بدنه
– ماشینکاري بسیار دقیق، رعایت کلیه استانداردها و تلرانس هاي ماشینکاري
– سهولت در تعمیر و نگهداري شیر
– طراحی آیرودینامیک بدنه شیر
– پیچ و مهره هاي در تماس با آب از جنس استنلس استیل
– رنگ پودري کوره اي با مکانیزم پاشش الکترو استاتیک
– سیت آببندي استنلس استیل در برابر زنگ زدگی و خوردگی

fch2
fch3

دستورالعمل نصب و راه اندازی

دستورالعمل نصب ، راه اندازي ، سرویس و نگهداري شیرهاي فشارشکن
۱٫ شیرهاي فشارشکن میبایستی در ورودي و خروجی خود مجهز به شیرهاي قطع و وصل باشند.
۲٫ نصب صافی در ورودي شیر فشارشکن توصیه می شود.
۳ . در موقع نصب به علامت فلش نشانگر که جهت جریان را نشان می دهد رعایت فرمایید.
۴ . شیر را در حالت تراز نصب کنید.
۵ . بعد از اتمام عملیات نصب دقت فرمایید تا هیچ گونه عوامل خارجی در خط لوله یا داخل شیر نباشد.
۶ . شیر یکضرب قطع و وصل ورودي مدار فرمان را کاملا باز و شیر یکضرب واقع در خروجی را ببندید.
۷٫ شیر قطع و وصل واقع در خروجی شیر فشارشکن را بسته نگه دارید و شیر قطع و وصل را آرام باز کنید.
۸ . از طریق شیر هواگیري واقع در مدار فرمان شیر فشارشکن اقدام به هواگیري کامل نمایید.
۹ . شیر یکضرب قطع و وصل واقع در خروجی مدار فرمان را کاملا باز کنید و شیر کنترل دبی (سوزنی) را به اندازه
کمی باز کنید. (در شرایط عادي کار شیرهاي یکضرب قطع و وصل در ورودي و خروجی مدار فرمان بایستی کاملا باز
و شیر کنترل دبی (سوزنی) بایستی اندکی باز باشد).
۱۰ . فشار مورد نظر را در روي شیر پیلوت تنظیم نمایید. بدین ترتیب که پیچاندن قسمت سبزرنگ شیر پیلوت در
جهت عقربه هاي ساعت باث افزایش فشار خروجی و برعکس آن باعث کاهش فشار خروجی شیر فشارشکن می شود.
۱۱ . شیر قطع و وصل واقع در خروجی شیر فشارشکن را آرام باز کنید تا جریان کم کم به طور کامل برقرار شود.
۱۲ . شیرهاي فشارشکن را بایستی طبق برنامه زمان بندي شده حداقل هر هفته یک بار مورد بازدید قرار داد و از
بدون عیب بودن شیر اطمینان حاصل کرد. (بخصوص صافی هاي مدار فرمان باید از نظر تمیز بودن کنترل شوند).
براي اطمینان از کارکرد شیر فشارشکن و گیرنکردن آن بدین ترتیب عمل نمایید:
اول شیر یکضرب قطع و وصل واقع در مدار فرمان خروجی را ببندید ولی طرف ورودي را باز نگهدارید در این صورت
شیر فشارشکن کاملا بسته خواهد شد و در صورت عکس شیر فشارشکن باز خواهد شد.
۱۳ . اگر شیر فشارشکن ایجاد ضربه هاي سریع می کند و یا مقدار آب خروجی آن کم است با بستن بیشتر شیر کنترل
دبی یا (سوزنی) واقع در مدار فرمان ورودي شیر فشارشکن این مشکل برطرف می شود.

کاتالوگ آنلاین


catalog

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *